Optimizacija sajta - SEO | Menjačnica CMS

Menjačnica CMS

Menjačnica CMS / sajt / kursna lista

Menjačnica CMS je web aplikacija namenjena vlasnicima menjačnica.Menjačnica CMS omogućava krajnjem korisniku da na vrlo jednostavan način menja sadržaj sajta. Kako se kursne liste menjaju svaki dan, menjačnica CMS omogućava korisniku da svaki dan ažurira novu kurnu listu u svega par minuta. Pored menjanja kursne lista, krajnji korisnik može da, na krajnje jednostavan način, dodaje i briše valute, menja nihove nazive, dodaje i briše nove lokacije menjačnica koje se odmah vide na sajtu i na mapi. Osim toga, aplikacija radi automatsko arhiviranje kursne liste, tako da se na vrlo jednostavan način može pogledati istorija kursnih listi.

Mogućnosti menjačnica CMS-a

Korisnik dobija web sajt na kome može na krajnje jednostavan način bez ikakvih dodatnih troškova da:

Menjačnica CMS mogućnosti
Dodavanje valute da
Editovanje postojeće valute da
Brisanje postojeće valute da
Menjanje celokupne kursne liste da
Dodavanje novog korisnika da
Brisanje postojećeg korisnika da
Menjanje lozinke da
Dodavanje nove lokacije mapi sa detaljnim podacima i prikazom da
Editovanje postojećih lokacija da
Brisanje postojećih lokacija da
Konfigurisanje naziva sajta, prikaz ikonica i slično da
Arhivu svih prethodnih kursnih listi da
Poslednjih 30 logovanja sa datumom da
Online kalkulator kupovine/prodaje deviza po vašoj kursnoj listi da
Statički deo sajta koji nije podložan izmenama(dizajn, statički podaci...) da

Menjacnica CMS

Menjačnica CMS DEMO

Menjačnica CMS ADMIN PANEL DEMO

Username: admin password: admin

Prvi na google.rs je naš imperativ