Optimizacija sajta - SEO | Vođenje društvenih mreža

Vođenje društvenih mreža

Društvene mreže

Društvene mreže, često još i socijalne mreže, su web portali gde pojedinci kompanije ili organizacije dolaze u neposredni online kontakt sa ostalim korisnicima istih. U današnje vreme društvene mreže su jako popularne i predstavljaju veoma bitnu stavku svim kompanijama kože žele online nastup. Stvaranje brenda danas nije moguće bez socijalnih mreža tako da je kreiranje i vođenje naloga na ovim mrežama obavezno.

Šta sve podrazumeva vođenje naloga na socijalnim mrežama

Pod ovim pojmom se može zaista naći svašta. Neke agencije nude osnovne pakete, dok neke nude i naprednije. Zajednično za sve je kreirati i obljavljivati postove, ispitati konkurenciju, i definisati ciljeve i ciljnu grupu. Što se tiče naprednijih paketa to uključuje i samu komunikaciju sa korisnicima, samostalno osmišljavanje postova, fotografisanja, kreiranja ilustracije i slično. Ono što je zaista osnovno i što mora treba da bude uključeno u administraciju duštvenog naloga je

  • Kreiranje naloga na mrežama i integracija sa sajtom
  • Analiza konkurencije
  • Definisanje ciljeva
  • Definisanje ciljne grupe
  • Strategija objavljivanja i samo objavljivanje

Žašto društvene mreže?

Već je pomenuto da bez njih nema ni brenda. U Srbiji ima preko 4 milion korisnika društvenih mreža, a procenat korisnika koji svakodnevno ih koristi je 80%! U svetu situacija je meri u milijardama. To nači da u svakom trenutku korisnici koji borave na društvenim mrežama mogu biti blizu Vas a da Vas i ne primete. Cilj je da korisnici dok već koriste svoje svakodnevne navike nekako dođu, vide i čuju za Vaš brend, kompaniju ili organizaciju. Kada budu imali tu informaciju koju su dobili ne tražeći je ona ostaje njima u pamćenju i kad tad će se setiti da su videli Vas za nešto što im bude trebalo u budućnosti. Velika je razlika izmađu googlanja i boravka na socijalnim mrežama. Kada neka osoba googla njoj treba u tom trenutku nešto, dok na socijalnim mrežama ljudi provode vreme u virtuelnom druženju, igranju igrica i slično, a vaš cilj je da im diskretno pokažete Vaše postojanje. Time ljudi čuju za Vas, stvarate brend i u budućnosti neki neće posegnuti za googlom kad im nešto treba nego će Vas direktno kontaktirati.

Vođenje društvenih mreža

Vođenje durštvenih mreža

Suština vođenja društvenih mreža nije samo da se obvjavljuju merketinške poruke. Time možete navući gnev kod korisnika koji će se jednostavno odjaviti i neće više pratiti Vaše objave. Suština je zapravo nešto sasvim drugo. Samo vođenje treba da Vašoj ciljnoj grupi ponudi nešto interesantno i korisno. Ukoliko je to na primer turistička anencija onda objave trebaju da budu vezane uopšteno za turističke ponude i destinacije, šta obići u nekom gradu, zaminljivosti sa nekih Vaših putovanja i slično. Takvih objava treba da bude što više kako bi ciljna publika Vas doživela kao interesante za praćenje i ubuduće. Svaka peta objava je ok da bude komercijalne ponude, dok ostale četiri trebaju da budu korisne za same pratioce. Imajte na umu da ljudi na socijalnim mrežama ne googlaju Vas, već tamo borave da bi se relaksirali, družili i slično, tako da objave samo sa komercijalnim sadržajem mogu doživeti kao agresivne reklame i "promeniće kanal".

Prvi na google.rs je naš imperativ