Optimizacija sajta - SEO | O nama

O nama

O nama

Tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti SEO optimizacije sajtova, svih vidova internet marketinga, kao i izradu i odžavanje web sajtova i web aplikacija. Za posebne potrebe razvijaju se zahtevne web aplikacije koje se oslanjaju na baze podataka napravljenu u skladu sa potrebama klijenta. Iza nas je veliki broj uspešno završenih SEO optimizacija, kreiranje i izrada web sajtova kao i izrada specifičnih aplikacija na zahtev klijenata.

White hat seo / Beli šešir SEO

Naš tim se služi isključivo white hat seo tehnikama za optimizaciju sajta. Koje su to tehnike i koja je razlika između white i black hat seo tehnike možete potledati na ovom linku.

Ukoliko projekat optimizacije poverite nekoj drugoj kompaniji, budite sigurni i uvereni da koriste samo i isključivo samo dozvoljene tehnike kod opzimizacije. Korišćenje zabranjenih tehnika (black hat SEO) Vam može naneti veliku štetu u pozicijama pa čak i doći do toga da Vas google izbaci iz pretrage (dobijete ban od strane googla).

Web dizajn / web development

Za potrebe web dizajna naš tim služi se adobe paketima, prevashodno photoshop i illustrator. Za razvijanje web aplikacija naš tim se najviše oslanja na php & mysql & ajax, ali za specijalne potrebe koriste se i i druge tehnike i alati u skladu sa zahtevima korisnika.

Neke od custom aplikacija
  • Za potrebe hotela razvijali smo custom aplikaciju za košićenje Loyalty kartica.
  • Za potrebe turističke agencije razvijali smo aplikaciju za obradu cenovnika
  • Za kompaniju koja pruža support razvijali smo aplikaciju za obradu tiketa
O nama - SEO optimizacija sajta tim O nama - SEO optimizacija sajta tim

Prvi na google.rs je naš imperativ