SEO optimizacija sajta | Migracija sajta sa HTTP na HTTPS protokol i instalacija SSL sertifikata

Migracija sajta sa HTTP na HTTPS protokol i instalacija SSL sertifikata

HTTPS predstavlja sigurnosni http protokol. Pomoću njega sva komunikacija sa web serverom i web sajtom je šifrovana, i time se obezbeđuje sigurna komunikacija sa web serverom koliko god bili poverljivi podaci. Prevashodno su ga koristili web sajtovi koji su imali plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica, ali su i ostali sajtovi počeli da ubaciju SSL sertifikat na svoj web sajt kako bi korisnik bio bezbedan i ako ostavlja i neke manje poverljive podatke kao što su imena, prezimena, datumi rođenja i slično.

Zašto HTTPs i SSL sertifikat?

Kako tehnologija napreduje https protokol postaje sve više potreba a ne luksuz i paranoja. Danas u doba WiFi komunikacije veoma je lako prisluškivati komunikaciju izmedju korisnika laptopa ili mobilnog telefona i web sajta. Ukoliko bi na wifi mreži neko prisluškivao mogao bi da dođe do podataka sa Vaše kreditne kartice ukoliko bi istu ostavili na sajt bez SSL serfitikata odnosno bez HTTPS protokola.

HTTPS i SEO optimizacija sajta

Poznato je da HTTPs utiče pozitivno na optimizaciju sajta odnosno pozicioniranje sajta na google pretrazi. To je samo jedan od faktora koji utiče na rangiranje sajta, tako da ne mislite da ćete samo instaliranjem SSL sertifikata doći do prvih pozicija na google pretrazi, ali svakako je jedan od mnoštvo faktora koji ima uticaja na rangiranje.

Google http not secure, prebacivanje sajta na https

Kako odraditi migracija sajta sa HTTP na HTTPS

Ovo je veoma važno pravilno uraditi kako ne biste dobili penale od googla što se tiče pozicija. Ukoliko se loše uradi, iako sajt normalno radi na https-u možete dobiti penale. Neophodno je da se urade sve redirekcije postojećih linkova na nove. Sastavni deo svakog linka je i protokol i počinje sa http:// ili sa https:// Ukoliko samo prebacite sajt na https a ne uradite redirekcije google to može posmatrati kao dva sajta i da dobijete penale jer je to kopija i duplikat. Kako bi zadržali iste pozicije neophodno je da uradimo redirekciju starih linkova na nove kako bi preneli reputaciju starih linkova na nove. Time novi linkovi nasleđuju sve što su imali i stari tako da Vaše pozicije ostaju gde jesu. Pored što ste zadržali iste pozicije u budućnosti postoji mogućnost i napredovanja jer https protokol pozitivno utiče na SEO optimizaciju sajta, tako da ukoliko se sve uradi kako treba pozicije bi trebale da ostanu gde jesu sa tendecijom boljeg rangiranja, a ukoliko se loše uradi migracija sa http na https postoji mogućnost i negativnih posledica i penala od strane googla.

Prvi na google.rs je naš imperativ